Klasika a moderna jsou perfektně propojeny v rámu s proporčními liniemi a technickou výrazností. Jeho čistá a jednoduchá monolitická struktura, lehká a pohotově reagující, je iedalní pro uplatnění pro moderní styl cyklistiky, kde jsou hmotnost, objem, reaktivita, manevrovatelnost a design neopomenutelné atributy.